Egzaminy certyfikowane z języka polskiego jako obcego

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej działający w Uniwersytecie w Siedlcach, decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr 20/DWM/2023 z dnia 18 października 2023 r. posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów  z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Certyfikat na poziomie min. B1 uprawnia do ubiegania się m.in. o obywatelstwo polskie.

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2024 r.:

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2024 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:

  • 4-5 lutego 2024 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 20-21 kwietnia 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 22-23 czerwca 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży
  • 16-17 listopada 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

OPŁATY

Koszt egzaminu

na poziomach B1 i B2: równowartość 150 EUR w złotych polskich 

na poziomach C1 i C2: równowartość 180 EUR w złotych polskich 

Egzamin należy opłacić po rejestracji na konkretny termin egzaminu. Konto bankowe i kwoty w PLN zostaną podane w wiadomości e-mail po wysłaniu zgłoszenia.

Koszt wystawienia certyfikatu:

równowartość 20 EUR w złotych polskich (płatne po zdanym egzaminie)

UWAGA! Przy wypełnianiu zgłoszenia należy zweryfikować poprawność danych. Błędnie podane dane będą skutkowały dodatkową opłatą za korektę certyfikatu.

 

Klauzula informacyjna RODO

 Regulamin egzaminu

 UWAGA! Rejestracja na egzamin certyfikatowy jest już niemożliwa.

 

 

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW:

Budynek Wydziału Nauk Humanistycznych, ul. Żytnia 39, wejście od ul. Popiełuszki.

 

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce