Oferta

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej działający w Uniwersytecie w Siedlcach, decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr 20/DWM/2023 z dnia 18 października 2023 r. posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów  z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Certyfikat na poziomie min. B1 uprawnia do ubiegania się m.in. o obywatelstwo polskie.

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2024 r.:

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2024 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:

  • 4-5 lutego 2024 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 20-21 kwietnia 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 22-23 czerwca 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży
  • 16-17 listopada 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

OPŁATY

Koszt egzaminu

na poziomach B1 i B2: równowartość 150 EUR w złotych polskich 

na poziomach C1 i C2: równowartość 180 EUR w złotych polskich 

Egzamin należy opłacić po rejestracji na konkretny termin egzaminu. Konto bankowe i kwoty w PLN zostaną podane w wiadomości e-mail po wysłaniu zgłoszenia.

Koszt wystawienia certyfikatu:

równowartość 20 EUR w złotych polskich (płatne po zdanym egzaminie)

UWAGA! Przy wypełnianiu zgłoszenia należy zweryfikować poprawność danych. Błędnie podane dane będą skutkowały dodatkową opłatą za korektę certyfikatu.

 

Klauzula informacyjna RODO

 Regulamin egzaminu

 UWAGA! Rejestracja na egzamin certyfikatowy jest już niemożliwa.

 

 

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW:

Budynek Wydziału Nauk Humanistycznych, ul. Żytnia 39, wejście od ul. Popiełuszki.

 

Tags:

TerminyLiczba godzinCena kursu
X 2024 - VI 2025 300 950 EUR

Kurs obejmuje 300 godzin lekcyjnych (45 min.) i przygotowuje do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 lub B2 oraz do studiowania w Polsce. Zajęcia odbywają się, w Siedlcach, w Ośrodku Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu  w Siedlcach. Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem na określonym poziomie, na podstawie którego zostanie wystawione zaświadczenie udziału w kursie.

TerminyLiczba godzin / poziomCena kursu
marzec - maj 2024 50 / poziom A0/A1 950 zł (przy min. liczbie 5 osób w grupie)

Kurs przeznaczony dla cudzoziemców, którzy mieszkając w Polsce chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie języka polskiego. Kurs skierowany do osób dorosłych oraz młodzieży szkolnej. Kurs na poziomie podstawowym, opiera się na nauce gramatyki i ortografii, uczy poprawnego komunikowania się w życiu codziennym, w pracy i w szkole, w mowie i piśmie. Po kursie wystawiamy zaświadczenie, dla chętnych organizujemy egzamin poziomujący i wystawiamy certyfikat. 

TerminyLiczba godzinCena kursu
do uzgodnienia 30 360 zł

Kurs przeznaczony dla cudzoziemców, zainteresowanych studiowaniem w Polsce w języku polskim. Kurs obejmuje intensywne repetytorium z języka polskiego na poziomie B2 oraz jednego bloku przedmiotowego, zgodnie z planowanym kierunkiem studiów. Kurs trwa 3 dni (piątek – niedziela).

W roku akademickim 2020/2021 Ośrodek realizuje roczny kurs przygotowawczy do kształcenia w Polsce dla cudzoziemców i Polonii, stypendystów rządu polskiego. Kurs, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce. Ponadto - celem kursu - jest przybliżenie obcokrajowcom Polski, jej historii i kultury.

Tags:

W roku akademickim 2019/2020 Ośrodek realizuje roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce dla cudzoziemców i Polonii, stypendystów rządu polskiego. Kurs, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce. Ponadto - celem kursu - jest przybliżenie obcokrajowcom Polski, jej historii i kultury.

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce