Kurs przygotowawczy 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 Ośrodek realizuje roczny kurs przygotowawczy do kształcenia w Polsce dla cudzoziemców i Polonii, stypendystów rządu polskiego. Kurs, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce. Ponadto - celem kursu - jest przybliżenie obcokrajowcom Polski, jej historii i kultury.

Stąd w programie kursu obowiązkowo znajdują się następujące zajęcia i działania: lektorat języka polskiego, w tym specjalistycznego, zajęcia z przedmiotów kierunkowych na studia, blok zajęć z wiedzy o Polsce.

Tegoroczny kurs obejmie dodatkowo m.in. wyjazdy integracyjne, wycieczkę do Warszawy, udział w Wigilii polskiej wraz z inscenizacją jasełek.

Tegoroczny kurs obejmował dodatkowo m.in. wyjazdy integracyjne, wycieczkę do Warszawy, udział w Wigilii polskiej wraz z inscenizacją jasełek. Niestety, z uwagi na obostrzenia sanitarne, związane z pandemią wirusa COVID-19, część zaplanowanych punktów programu kursu została zastąpiona wydarzeniami on-line (m.in. udział w Dniach Kultury Studenckiej JACKONALIA 2021).

W kursie edycji 2020/2021 uczestniczyło blisko 60 osób z takich krajów, jak: Białoruś, Ukraina, Rumunia, Brazylia, Nigeria, Indonezja.

nawa logo


Galeria

działania w pracowni artystycznej


Materiały dydaktyczne dla kursantów

Polacy  światu - to polska akcja w postaci wystawy, prezentacji i albumu, zorganizowana przez DWPPG (Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą) MSZ (Ministerstwa Spraw Zagranicznych) RP. To historie Polaków, którzy zasłużyli się w różnych dziedzinach na całym świecie: od Syberii, Kazachstanu, po Chiny i Japonię. >> Link do prezentacji <<

Nowa Panorama Literatury Polskiej

Kurs przygotowawczy z matematyki - Dr Mirosław Jakubiak: Matematyka dla kandydatów na studia na kierunkach ścisłych

Lektorat z języka polskiego:


Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce