Projekty

W okresie kwiecień - grudzień 2022 r. Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej realizował projekt międzynarodowy pn. „Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie”, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego.

Już po raz 3. z rzędu zrealizowaliśmy kurs  przygotowujący cudzoziemców do podjęcia studiów w Polsce. Kurs był finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i prowadzony przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej. W tym roku na kursie gościliśmy stypendystów programu im. gen. W. Andersa - 60 osób z  Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i Turkmenistanu.

W roku akademickim 2020/2021 Ośrodek realizował roczny kurs przygotowawczy do kształcenia w Polsce dla cudzoziemców i Polonii, stypendystów rządu polskiego. Kurs, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, miał na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce. Ponadto, celem tego rodzaju kursu jest przybliżenie obcokrajowcom Polski, jej historii i kultury.

W roku akademickim 2019/2020 Ośrodek realizuje roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce dla cudzoziemców i Polonii, stypendystów strony polskiej. Kurs ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce.

Zgodnie z założeniami projektu, 31 grudnia 2020 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. "Warsztaty języka polskiego specjalistycznego dla studentów i doktorantów czeskiej polonistyki – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu". Projekt był finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego.

Celem Programu POLONISTA jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich. Program adresowany jest do studentów zagranicznych studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce).

W 2019 r. zrealizowaliśmy 2 letnie kursy języka polskiego i kultury polskiej finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W pierwszym kursie, 3-tygodniowym, w okresie 8-29 lipca 2019 r., uczestniczyło 52 osoby z 18 krajów świata, w tym m.in. z : Portugalii, Włoch, USA, Chin, Korei Południowej, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii, Indonezji, Holandii, Francji, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Węgier.

W 2018 r. zorganizowaliśmy 2 letnie kursy języka polskiego i kultury polskiej, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, które w nowej odsłonie stały się kontynuacją Szkół Letnich Języka Polskiego i Kultury Polskiej, od wielu lat realizowanych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (BUWiWM).

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce