Projekty

Kurs przygotowawczy do studiów w Polsce w roku akademickim 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 Ośrodek realizuje roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce dla cudzoziemców i Polonii, stypendystów strony polskiej. Kurs ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce.

Ponadto - celem kursu - jest również przybliżenie obcokrajowcom Polski, jej historii i kultury. Stąd w programie kursu obowiązkowo znajdują się następujące zajęcia i działania:

  • lektorat języka polskiego, w tym specjalistycznego, zajęcia z przedmiotów kierunkowych na studia,
  • blok zajęć z wiedzy o Polsce, w tym zajęcia prowadzone w trakcie wycieczek, wizyt w muzeach lub obiektach zabytkowych,
  • filmy,
  • przedstawienia teatralne,
  • spotkania i wyjazdy integracyjne,
  • wycieczki krajoznawcze po regionie i Polsce.

Okres realizacji: 01.10.2019 - 30.06.2020

Liczba uczestników: 50 osób


Galeria

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce