Zespół

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą lektorów języka polskiego, specjalizującą się w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz nauczycieli przedmiotów kierunkowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami.

lektorzy języka polskiego

Lektorzy języka polskiego

Nauczyciele przedmiotów kierunkowych

matematyka


fizyka


informatyka


biologia


podstawy zarządzania


historia i wiedza o społeczeństwie


chemia


geografia

ekonomia / prawo

nauczyciele przedmiotów kierunkowych
nauczyciele przedmiotów kierunkowych
nauczyciele przedmiotów kierunkowych
współpracownicy

Współpracownicy

  • mgr Jacek Drążkiewicz – opiekun grup / organizator działań kulturalnych, Kierownik Uczelnianego Ośrodka Kultury
  • mgr Tadeusz Goc – opiekun grup / organizator działań kulturalnych
  • mgr Karolina Sulej – lektor języka polskiego
  • mgr Barbara Bandzarewicz – lektor języka polskiego
  • mgr Łukasz A. Wawryniuk – lektor języka polskiego / specjalista ds. sztuki (filmu i teatru)
  • lic. Dariusz Skiermunt – działania w pracowni artystycznej
Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce