Projekty

Kurs przygotowujący do studiów w Polsce 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 Ośrodek realizował roczny kurs przygotowawczy do kształcenia w Polsce dla cudzoziemców i Polonii, stypendystów rządu polskiego. Kurs, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, miał na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce. Ponadto, celem tego rodzaju kursu jest przybliżenie obcokrajowcom Polski, jej historii i kultury.

W programie kursu obowiązkowo znalazły się następujące zajęcia i działania: lektorat języka polskiego, w tym specjalistycznego, zajęcia z przedmiotów kierunkowych na studia, blok zajęć z wiedzy o Polsce.

Tegoroczny kurs obejmował dodatkowo m.in. wyjazdy integracyjne, wycieczkę do Warszawy, udział w Wigilii polskiej wraz z inscenizacją jasełek. Niestety, z uwagi na obostrzenia sanitarne, związane z pandemią wirusa COVID-19, część zaplanowanych punktów programu kursu została zastąpiona wydarzeniami on-line (m.in. udział w Dniach Kultury Studenckiej JACKONALIA 2021).

W kursie edycji 2020/2021 uczestniczyło blisko 60 osób z takich krajów, jak: Białoruś, Ukraina, Rumunia, Brazylia, Nigeria, Indonezja.

Okres realizacji: 01.10.2020 - 30.06.2021

Liczba uczestników: 60

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce