Projekty

Kurs przygotowujący do studiów w Polsce 2021/2022

Już po raz 3. z rzędu zrealizowaliśmy kurs  przygotowujący cudzoziemców do podjęcia studiów w Polsce. Kurs był finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i prowadzony przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej. W tym roku na kursie gościliśmy stypendystów programu im. gen. W. Andersa - 60 osób z  Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i Turkmenistanu.

Młodzież przez cały rok akademicki  uczęszczała na zajęcia z języka polskiego, z wiedzy o Polsce oraz na zajęcia z przedmiotów kierunkowych, w tym: matematyka, fizyka, informatyka, podstawy ekonomii i zarządzania, statystyka, podstawy prawa i administracji.

Program kursu przewidywał również szereg wydarzeń kulturalnych i integracyjnych. Wśród nich były wycieczki do Treblinki, Warszawy i Krakowa, Wieczór Kultur, warsztaty artystyczne i kulinarne.

Ukończenie kursu z pozytywnym wynikiem warunkuje uczestnikom kursu podjęcie studiów na wybranej uczelni w Polsce.

Tegoroczny kurs jest wynikiem pozytywnej akredytacji udzielonej naszej Uczelni przez NAWA, uprawniającej do ubiegania się o realizację kursów letnich i rocznych z języka polskiego.

 Warszawa 2021  Warszawa 2021 4 wasztaty art 2021   warsztaty art 2021
 warsztaty art 2021 2  warsztaty art 2021 3  Mościbrody 3  Chór 2021
 Kraków 2022  Kraków 2022 1  Kraków 2022 2  Kraków 2022 3
 Treblinka 2022  Treblinka 2022 2  Dąbrowa 2022  Dąbrowa 2022 1
 Dąbrowa 2022 2  grupowe 2021  październik 2021  październik 2021 1

 

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce