Projekty

W terminie 17 -30.08.2018 zrealizowaliśmy Kurs dla młodzieży polonijnej z Ukrainy (z charkowskiego obwodu konsularnego). Gościliśmy młodzież z Charkowa, Zaporoża, Melitopola i Energodaru. Uczestnicy wzięli czynny udział w pełnym programie dydaktycznym, obejmującym zajęcia z lektoratu języka polskiego, kultury żywego słowa, kultury języka polskiego, historii i literatury polskiej, itp.

Kurs przeznaczony dla studentów lektoratów języka polskiego i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich. Celem kursu było kształcenie sprawności w zakresie języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Program dydaktyczny, obejmujący wykłady i konwersatoria, realizowany był w trzech blokach tematycznych: językowym, literackim i historycznym oraz kulturowym.

W dniach 1-14.08.2017, w ramach projektu zamówieniowego (MSZ, Konsulat Generalny RP w Charkowie) odbył się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach kurs języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży z Ukrainy (obóz edukacyjny): z Charkowa, Dobropola, Melitopola, Połtawy i Zaporoża.

W dniach 16-30.08.2016, w ramach projektu zamówieniowego (MSZ, Konsulat Generalny RP w Charkowie) odbył się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach kurs języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży z Ukrainy: z Zaporoża, Charkowa i Energodaru.

W Szkole organizowanej w terminie od 4 do 31 lipca 2016 udział wzięły 64 osoby z 14 krajów świata. Program dydaktyczny, obejmujący wykłady, warsztaty i konwersatoria, zrealizowany został w trzech blokach tematycznych: językowym, literackim i historycznym oraz kulturowym. Program kursu obejmował też wieczorki poetyckie, naukę polskich piosenek i tańców ludowych, spotkania warsztatowe.

W dniach 18-31.07.2015, w ramach projektu zamówieniowego (MSZ, Konsulat Generalny RP w Charkowie) odbył się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej) kurs języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży z Ukrainy, z Dobropola (z Towarzystwa „Rodzina”).

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce