Projekty

Projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2018

W terminie 17 -30.08.2018 zrealizowaliśmy Kurs dla młodzieży polonijnej z Ukrainy (z charkowskiego obwodu konsularnego). Gościliśmy młodzież z Charkowa, Zaporoża, Melitopola i Energodaru. Uczestnicy wzięli czynny udział w pełnym programie dydaktycznym, obejmującym zajęcia z lektoratu języka polskiego, kultury żywego słowa, kultury języka polskiego, historii i literatury polskiej, itp.

Blok zajęć kulturowych przewidywał dla nich wycieczki, objazdy literackie i historyczne, połączone z elementami edukacyjnymi, naukę polskich piosenek, gry i zabawy w klubie studenckim UPH.

W kursie wzięło udział 65 osoby.

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce