Projekty

Promocja języka polskiego 2020

Zgodnie z założeniami projektu, 31 grudnia 2020 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. "Warsztaty języka polskiego specjalistycznego dla studentów i doktorantów czeskiej polonistyki – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu". Projekt był finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego.

Warsztaty, mimo formy zdalnej, cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników. Dzięki połączeniom internetowym za pomocą narzędzia Google Meet, lektorzy Ośrodka zgromadzili przed monitorami wielu czeskich studentów, pragnących zgłębić tajniki języka polskiego. Zajęcia obejmowały zagadnienia specjalistycznego języka polskiego, w tym: języka biznesowego, medycznego, dziennikarskiego oraz prawnego i prawniczego w różnych ich odsłonach i odmianach komunikacyjnych, dyskursywnych i tekstowych.

W ramach projektu przekazano uczestnikom podręczniki do nauki języka polskiego dla cudzoziemców z zakresu języka biznesowego i dziennikarskiego oraz materiały promocyjne Programu Promocja Języka Polskiego.


Galeria


Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej realizuje projekt pod nazwą  "Warsztaty języka polskiego specjalistycznego dla studentów i doktorantów czeskiej polonistyki – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu" w ramach programu "Promocja języka polskiego", finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Partnerem projektu jest Uniwersytet Palacky-ego w Ołomuńcu, w Czechach.

Uniwersytet Palacky-ego w Ołomuńcu nawa logo  Projekt Promocja języka polskiego

OPIS PROJEKTU:

Celami projektu są: przygotowanie studentów i doktorantów Uniwersytetu Palacky-ego w Ołomuńcu do podjęcia pracy w Polsce i ułatwienie codziennej komunikacji z polskimi instytucjami oraz promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Przedmiotem projektu są warsztaty specjalistycznego języka polskiego, w tym: języka biznesowego, medycznego, dziennikarskiego oraz prawnego i prawniczego w różnych ich odsłonach i odmianach komunikacyjnych, dyskursywnych i tekstowych.

Działanie realizowane w projekcie będą odbywały się w trybie zdalnym, za pośrednictwem technik kształcenia na odległość.

Ramowy terminarz warsztatów:

Poniedziałki, środy, czwartki i piątki w terminie 14.10  - 17.12.2020

Lektorzy prowadzący warsztaty:

Język medyczny / język biznesowy / język mediów / język prawniczy

Dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH
Dr hab. Joanna Kuć, prof. UWB
Dr hab. Andrzej Borkowski, prof. UPH
Dr Jacek Kowzan
Aleksandra Kuć – student (język medyczny)

Planowane korzyści z realizacji projektu:

  • Podniesienie znajomości specjalistycznych odmian języka polskiego w zakresie leksyki, terminologii medycznej, publicystycznej, prawnej i prawniczej oraz ekonomiczno-biznesowej.
  • Zapoznanie ze stylami wypowiedzi w określonych odmianach języka zawodowego.
  • Zapoznanie ze sposobami wzbogacania polszczyzny specjalistycznej.
  • Zapoznanie z publicystycznymi formami przekazów medialnych.
  • Zapoznanie z tekstami naukowymi w danych dyscyplinach.
  • Zapoznanie ze stylistycznymi uwarunkowaniami tworzenia określonych tekstów specjalistycznych.
  • Ułatwienie komunikacji z polską służbą zdrowia, urzędami, mediami, firmami.

Formularz zgłoszeniowy


Termin realizacji projektu: 01.03.2020 – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 60 000 zł

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce