Oferta

Kurs przygotowawczy 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 Ośrodek realizuje roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce dla cudzoziemców i Polonii, stypendystów rządu polskiego. Kurs, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce. Ponadto - celem kursu - jest przybliżenie obcokrajowcom Polski, jej historii i kultury.

Stąd w programie kursu obowiązkowo znajdują się następujące zajęcia i działania: lektorat języka polskiego, w tym specjalistycznego, zajęcia z przedmiotów kierunkowych na studia, blok zajęć z wiedzy o Polsce, w tym zajęcia prowadzone w trakcie wycieczek, wizyt w muzeach lub obiektach zabytkowych, filmy, przedstawienia teatralne, a ponadto spotkania i wyjazdy integracyjne, wycieczki krajoznawcze po regionie i Polsce.

nawa logo


Galeria


Materiały dydaktyczne dla kursantów

Polacy  światu - to polska akcja w postaci wystawy, prezentacji i albumu, zorganizowana przez DWPPG (Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą) MSZ (Ministerstwa Spraw Zagranicznych) RP. To historie Polaków, którzy zasłużyli się w różnych dziedzinach na całym świecie: od Syberii, Kazachstanu, po Chiny i Japonię. >> Link do prezentacji <<

Nowa Panorama Literatury Polskiej

Kurs przygotowawczy z matematyki - Dr Mirosław Jakubiak: Matematyka dla kandydatów na studia na kierunkach ścisłych


Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce