Projekty

Projekt POLONISTA 2019/2020

Celem Programu POLONISTA jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich. Program adresowany jest do studentów zagranicznych studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce).

Stypendyści NAWA podczas semestralnych lub dwusemestralnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów.

Wśród stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Programie dla studentów polonistyki i studiów polskich POLONISTA znaleźli się studenci, którzy wybrali Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, studia na polonistyce siedleckiej oraz otrzymali pozytywną decyzję Dyrektora NAWA w tej sprawie.

W roku akademickim 2019/2020, w semestrze zimowym, trzy osoby z Ukrainy są stypendystami NAWA na naszej uczelni.

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce