Aktualności

19 sierpnia 2022 r. zakończyliśmy część dydaktyczną projektu pn. „Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie”, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego.

Uruchamiamy zapisy na 3-miesięczny kurs języka polskiego. Zajęcia będą odbywać się w okresie od 1 lipca do 30 września.

Kurs jest przeznaczony dla osób kontynujących naukę języka polskiego lub całkowicie początkujących. 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach uzyskał finansowanie w programie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wsparcie studentów i doktorantów z Ukrainy.

W ramach projektu, Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej zorganizuje kurs języka polskiego dla ukraińskich studentów i doktorantów.

Kurs, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej odbędzie się w terminie 25.07 - 14.08.2022 r. (3 tygodnie) w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

W ramach kursu zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz blok zajęć językowych i kulturalnych.

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej w pełni solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy. Przeciwstawiamy się wszelkiej agresji i brutalnemu łamaniu wszelkich standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie. Oferujemy pełne wsparcie wszystkim obywatelom Ukrainy. 

Studenci Kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w Polsce uczestniczyli w warsztatach: Bożonarodzeniowe tradycje w kulturach świata. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu "Let`s get together! Spotkajmy się!".

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce