Ośrodek Języka Polskiego
i Kultury Polskiej

przybliżamy polskość

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Głównym Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturotwórczej oraz popularyzatorskiej adresowanej przede wszystkim do Polonii i cudzoziemców, a szczególnie związanej z promocją języka polskiego i Polski.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do studentów i kandydatów na studia, jak również do osób spoza Uniwersytetu.

Chcesz skorzystać z naszej oferty kursów?

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego z nich?

Aktualności

22 kwietnia 2024 r. ruszają zapisy na egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych  na poziomach B1 i B2, które odbędą się w terminie 22 - 23  czerwca  2024 r. w Ośrodku Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu w Siedlcach.

18 kwiecień 2024

Otwieramy nabór wniosków do konkursu INTERSTUDENT UwS 2024 dla studentów cudzoziemców Uniwersytetu w Siedlcach.

11 marzec 2024

W dniach 4-5 lutego 2024 r. w Uniwersytecie w Siedlcach odbyły się egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 dla osób dorosłych. Sesję egzaminacyjną prowadził Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

08 luty 2024
Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce