Ośrodek Języka Polskiego
i Kultury Polskiej

przybliżamy polskość

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Głównym Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturotwórczej oraz popularyzatorskiej adresowanej przede wszystkim do Polonii i cudzoziemców, a szczególnie związanej z promocją języka polskiego i Polski.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do studentów i kandydatów na studia, jak również do osób spoza Uniwersytetu.

Chcesz skorzystać z naszej oferty kursów?

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego z nich?

Aktualności

Uruchamiamy nabór na roczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców - kurs przygotowujący do podjęcia studiów i pracy w Polsce, edycja 2024/2025.

02 lipiec 2024

22-23 czerwca 2024 w Uniwersytecie w Siedlcach odbyły się kolejny raz egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 dla osób dorosłych. Sesję egzaminacyjną prowadził Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

02 lipiec 2024

Uruchamiamy zapisy na warsztaty przygotowujące do egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Kurs przeznaczony jest dla osób średniozaawansowanych (poziom B1), które zamierzają zdawać państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na tym poziomie (B1).

29 maj 2024
Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce