Ośrodek Języka Polskiego
i Kultury Polskiej

przybliżamy polskość

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Głównym Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturotwórczej oraz popularyzatorskiej adresowanej przede wszystkim do Polonii i cudzoziemców, a szczególnie związanej z promocją języka polskiego i Polski.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do studentów i kandydatów na studia, jak również do osób spoza Uniwersytetu.

Chcesz skorzystać z naszej oferty kursów?

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego z nich?

Aktualności

4 grudnia 2023 r. ruszają zapisy na egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych  na poziomach B1 i B2, które odbędą się w terminie 4 - 5 lutego 2024 r. w Ośrodku Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu w Siedlcach.

29 listopad 2023

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uniwersytet w Siedlcach otrzymał uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2, C1, C2 wgrupie osób dorosłych.

23 październik 2023

Miło jest nam pionformować, że Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek powołał dr hab. Beatę Walęciuk-Dejnekę, profesor uczelni na zewnętrznego Eksperta (recenzenta) do oceny wniosków złożonych w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki na lata 2023-2025.

26 wrzesień 2023
Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce